TOGAF: Welke voordelen bestaan
er voor dit Framework?

Hét framework voor Enterprise architecture
TOGAF enterprise architecture framework

Wat zijn de voordelen?

The Open Group Architecture Framework wordt wereldwijd gebruikt, maar waarom is het zo populair? Welke voordelen heeft het framework? Eén van de voordelen is dat TOGAF zo aan te passen is dat het precies bij de behoeftes van uw bedrijf past. Op die manier is het niet nodig om een structuur te creëren die uiteindelijk niet aansluit bij uw bedrijf.

Daarnaast helpt het TOGAF framework organisaties om software technologie te implementeren op een manier die georganiseerd en gestructureerd is en met een focus op, onder andere, governance. Verder vertrouwt software development op een samenwerking van meerdere diensten en business units binnen en buiten de IT. TOGAF zorgt hierin voor een eenduidige aanpak en dat de key stakeholders op een zelfde lijn zitten. Het framework fungeert daarmee als een brug tussen uw bedrijfsstrategie en uw IT-uitvoering.

Welke voordelen kan het TOGAF framework hebben voor uw bedrijf?

Het framework biedt vele voordelen voor uw bedrijf. Te beginnen met dat het framework een uitstekende methode is om een enterprise applicatiearchitectuur te ontwikkelen en te beheren binnen uw bedrijf.

Daarnaast kan het architecture framework helpen bij een optimalisatie van processen op bijvoorbeeld het vlak van rekrutering van uw personeel en het motiveren van uw medewerkers. Op die manier kunnen zij hun vaardigheden en ervaring onderschrijven.

Wanneer er binnen uw bedrijf gewerkt wordt aan de hand van het TOGAF framework, biedt u uw klanten dus zekerheid over de vaardigheden en mogelijkheden van uw IT specialisten.

Hoe onderscheidt TOGAF zich van andere enterprise architecture frameworks?

TOGAF onderscheidt zich van andere Enterprise Architecture doordat het framework in feite hét proces is van de daadwerkelijke architectuur. Door de link tussen uw onderneming, uw IT en uw projectmanagement, brengt het framework zowel de ondernemings- en informatiestructuur, als de infrastructuur samen in één raamwerk. Op deze manier zorgt het framework voor een eenduidige aanpak en voor een kijk op IT die hetzelfde is.

Welke carrière mogelijkheden biedt TOGAF?

Na het behalen van een certificering, beschikt u over een uitgebreide basiskennis als het gaat om het implementeren van het stapsgewijs volgen van de ADM-fasen. Daarnaast erkent het behalen van het TOGAF certificaat ook uw bekwaamheid binnen de architectuur, waardoor u een carrière als Enterprise Architect kan vervullen en Enterprise Architecture projecten binnen uw bedrijf kunt inzetten.